Jak rozliczać przychody z e-pasażu, jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej?

Zastanawiasz się jak rozliczać swój przychód z e-pasażu, jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej? Postaramy się to w krótki sposób wyjaśnić.

 

Rozliczanie na zasadach ogólnych lub ryczałtem

Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej, przychody uzyskiwane z e-pasażu, możesz rozliczać na zasadach ogólnych, czyli płacisz 18% podatku od dochodu dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie ok 3100 zł – są to dane za rok 2018,  kwota ta ulega zmianom. Możesz również rozliczać się tzw. ryczałtem, gdzie zapłacisz 8,5% podatku od swoich przychodów.

 

Zasady ogólne, czyli podatek dochodowy w wysokości 18%

Na początku działalności e-pasażu i współpracy z sieciami afiliacyjnymi oraz serwisami reklamowymi np.  Google AdSense, nie musisz zgłaszać tego do Urzędu Skarbowego, nawet w sytuacji otrzymania pierwszych prowizji od sprzedaży lub z reklam. Oczywiście masz obowiązek raz w roku rozliczyć się ze swoich wszystkich przychodów. Podatek będziesz odprowadzać, gdy przekroczysz kwotę wolną od podatku i musisz to zrobić samemu.

Poniżej przedstawiamy dwa przykłady, przy założeniu, że kwota wolna od podatku wynosi 3091,00 zł.

Schemat bez podatku do zapłacenia

Wydawca w 2017 r. zarobił w naszej sieci 3091 zł (lub mniej) oraz nie ma innych przychodów, czyli nigdzie nie pracuje i nie wykonywał żadnych innych płatnych usług. Wówczas do końca kwietnia 2018 roku składa w Urzędzie Skarbowym wypełniony formularz PIT 36 lub PIT 37, gdzie w rubryce „inne” określa przychody z „wynajmu powierzchni reklamowej” w wysokości 3090,00 zł (lub odpowiednio mniejsze). Wydawca nie zapłaci wówczas żadnego podatku dochodowego, ponieważ nie przekroczył kwoty wolnej od podatku.

Schemat z podatkiem dochodowym

Jeżeli zarobiłeś w roku 2017 np 12 000 zł i nie miałeś innych przychodów, czyli nigdzie poza tym nie pracowałeś,  składasz w swoim Urzędzie Skarbowym wypełniony formularz PIT 36 lub PIT 37,  w rubryce „inne” określasz przychody z  „wynajmu powierzchni reklamowej” w wysokości 12 000 zł. W tej sytuacji zapłacisz 18% podatku dochodowego od kwoty przychodu, pomniejszonej o kwotę wolną od podatku (kwota wolna 3100 zł, dane za rok 2018), czyli od kwoty 8900 zł. Kwota podatku dochodowego od takiego dochodu to 1600 zł.

 

Ryczałt, podatek od przychodu 8,5%

Przychody z e-pasażu i afiliacji uzyskujesz w zakresie wynajmu swojej powierzchni reklamowej na stronie, więc tak jak w przypadku innych rodzajów wynajmu, możesz rozliczać te przychody w formie ryczałtu. Gdy zdecydujesz się na rozliczanie ryczałtem, musisz zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym, nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnąłeś pierwszy przychód z tego tytułu. Potem co miesiąc musisz odprowadzać podatek w wysokości 8,5% od wysokości przychodów uzyskanych w ramach tej działalności.

 

Zanim zaczniesz swój e-biznes musisz dowiedzieć się wszystkiego wcześniej, abyś nie miał problemu ze składaniem rozliczenia.  Tak więc najlepiej skontaktuj się ze swoim Urzędem Skarbowym w celu uzyskania dokładnych informacji!